Šios savaitės ugdymo veiklos

Data: 2020 03 02 - 2020 03 06

Mažylių (1,5 m. - 3 m.) savaitės tema: KODĖL PAUKŠČIAI SKRAIDO?

PAGRINDINIAI TIKSLAI 

Rodyti paveikslėlius, plakatus su paukščiais. Įvardinti pagrindines paukščių dalis: sparnai, snapas, plunksnos ir kt. Paieškojus įvairių plunsknų, paskatinti vaikų domėjimąsi, žaidimą su jomis. Klausytis paukščių čiulbėjimo. Įvardinti pagrindinius Lietuvoje gyvenančius paukščius. Supažindinti vaikus, ką paukščiai lesa ir paieškojus sliekų, grūdų ar nesūdytų lašinių atnešti ir vaikams parodyti. Paieškoti pavyzdžiui: kokių spalvų, formų būna paukščiai, Skaityti pasakas, vartyti iliustruotas knygas apie paukščius. Mankštose imituoti paukščių skrydi, plasnojimą, vaikščiojimą.

Didžiųjų (4 m. - 6 m.) savaitės tema: KODĖL ATĖJĘS GIRION DZŪKAS, PAĖMĘS Į RANKAS KIRVĮ ATSIPRAŠYDAVĘS?

PAGRINDINIAI TIKSLAI 

Paieškoti įdomių faktų apie Dzūkijos kraštą, pavyzdžiui: kad Dzūkijos teritorijoje yra svarbiausias Lietuvos miestas - sostinė Vilnius. Kad Varėniškiai norėtų būti vadinami ne Dzūkijos sostine, bet „Grybų sostine". Kad tikroji Dzūkijos sostinė yra Alytus ir pan. Stebint paveikslėlius, papasakoti apie drevinę bitininkystę. Skaitant (knygą „Mikas ir Makė grybauja") išsiaiškinti kokie grybai yra naudingi, o kokie nuodingi. Kadangi Dzūkija ir uogų kraštas, supažindinti vaikus su uogų įvairove, kokią naudą uogos turi žmogaus organizmui, pavyzdžiui: mėlynės gerina regėjimą, žemuogės stiprina dantenas ir pan. Aptarti ir įvairiomis meninėmis ir vaizdinėmis priemonėmis pateikti medžiagą apie pernelyg didelio saldumynų vartojimo žalą ir problemas. Patyrinėti, kokiais kitais produktais galima pakeisti saldžius batonėlius, saldainius, šokoladus ir kt. Pasižiūrėje video, su vaikais aptarti Dzūkų virtuvę.