Šios savaitės ugdymo veiklos

Data: 2019 02 11 - 2019 02 15

Mažylių (1,5 m. - 3 m.) savaitės tema: KADA LIETUVOS GIMTADIENIS?

PAGRINDINIAI TIKSLAI 

Supažindinti su Lietuvoje augančiai augalai ir gyvenančiais gyvūnais. Kur jie gyvena, kokias funkcijas atlieka. Patyrinėti, kokiuose namuose seniau gyveno žmonės ir kokiuose namuose dabar gyvena.

Kokiais darbais ir amatais užsiėmė. Gaminami ir skanaujami Lietuviški patiekalai. Žiūrimos ir vertinamos vaizdo medžiagos apie Lietuvos peizažą, jos gamtą, pastatus.

Vyresnieji gali pabandyti pasimokyti lietuviškų šokių ir ratelių. Ugdyti vikrumą, judesių koordinaciją. Žaisti žaidimus, kuriuose lavintųsi vaikų pastabumas.

Mokytis vėliavos spalvas, klausytis Lietuvos Himno.

Susipažinti su sąvokomis, kas yra miškas, laukas, giria, piliakalnis ir kt. Patyrinėti tautinius drabužius, įsivardinant jų spalvas, raštus.

Didžiųjų (4 m. - 6 m.) savaitės tema: KADA LIETUVOS GIMTADIENIS?

PAGRINDINIAI TIKSLAI 

Prisiminti pagrindinę Lietuvos istorija, apie karalių Mindaugą, prezidentus: Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir kt. žiūrint jų nuotraukas įvardinti, kas, kuris yra.

Įvairiomis meninėmis priemonėmis perteikti šalies vėliavą, susipažinti su pagrindiniais miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir kt.) herbais. Paieškoti įdomių faktų apie Lietuvą, pavyzdžiui: lietuvių kalba - viena iš seniausių gyvųjų kalbų. Lietuvoje miškai užima trečdalį teritorijos, Oras Vilniuje - pats švariausias, užima pirmą vietą pagal Žaliojo miesto indeksą. ir kt.

Aptarti tokias profesijas, kaip etnologas, istorikas ir kt.

Susipažinti su tokiais žodžiai kaip: tradicija, paprotys, patriotas ir kt. Sudedant dėlionę „Lietuvos žemėlapis" su vaikais aptarti, su kokiomis šalimis ribojasi Lietuvos sienos, kokių tautybių žmonės gyvena Lietuvoje, kokiomis kalbomis jie kalba.

Paklausius Lietuvos himną įvardinti, kas jį parašė ir išmokti himno žodžius.