Šios savaitės ugdymo veiklos

Data: 2018 12 10 - 2018 12 14

Mažylių (1,5 m. - 3 m.) savaitės tema: KODĖL ŽIEMĄ GIRGŽDA SNIEGAS, O TVOROS POKŠI?

PAGRINDINIAI TIKSLAI 

Žiūrint plakatus pakalbėti apie žiemą, šaltąjį sezoną apimant žiemai skirtą aprandą, pramogas, veiklas, žaidimus;
Įvairiomis priemonėmis ir vaikų darbais puošti darželio ir grupės patalpas;
Ieškoti gyvūnų ir daiktų, kuriuose yra baltos spalvos;
Vaizdinėmis priemonėmis supažindinti vaikus, su žiemos gyvūnais ir paukščiais, kokie gyvūnai užmiega žiemos miegu, kokie pakeičia kailiuką;
Skirstyti gyvūnus į laukinius ir naminius;
Susipažinti su skaičiukais;
Plėsti vaikų žodyną naujais žodžiais ir sąvokomis;
Skirstyti gyvūnus į laukinius ir naminius;
Žaisti pirštukinius, smulkiąją motoriką lavinančius žaidimus;
Lavinti vaikų reakciją, metant kamuolį, paslepiant daiktą ir kt.;
Ruošimasis Kalėdiniai šventei;
Ugdyti gebėjimą susikoncentruoti veiklai, ją vystyti ir sėkmingai užbaigti;
Formuoti sveikus ir kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius, kaip: pratintis ant puoduko/tualetuko;
Skaityti įvairias pasakas;
Mankštų metu šokti (mankštintis) pagal kalėdinę muziką;
Sudominti vaikus įsitraukti į suaugusiojo pasiūlytą ugdymąsi skatinančią veiklą;
Lavinti vaikų klausymo ir kalbėjimo įgūdžius natūralų vaikų kalbėjimą su suaugusiais ir kitais vaikais raišką.

Didžiųjų (4 m. - 6m.) savaitės tema: KĄ GALIU VEIKTI SU DRAUGAIS?

PAGRINDINIAI TIKSLAI 

Paieškoti įdomių faktų apie žiemą, šaltį, sniegą;
Įvairiomis priemonėmis ir vaikų darbais puošti darželio ir grupės patalpas;
Su vaikais gaminti lesyklėlę;
Su vaikais atlikti bandymus ir eksperimentus;
Lavinti vaikų atkaklumą ir iniciatyvumą;
Skatinti vaikų norą mokytis ir domėtis naujais, nežinomais, sudėtingais dalykais, atkakliai siekti užsibrėžto tikslo ir prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi;
Palyginti, susisteminti, apibendrinti gautą informaciją;
Vystyti pokalbius, diskusijas apie žiemą, šaltąjį sezoną;
Aptarti žiemai skirtą aprangą, pramogas, žaidimus;
Lavinti supratimą apie vietą eilėje, dėsningumus, sekas, orientavimąsi laike ir erdvėje;
Perteikti suvokimą apie laiko tėkmę, daikto vieta ir padėtis erdvėje;
Atskleisti vaiko individualumą, jo unikalius gebėjimus;
Ugdyti vaikų toleranciją ir pagarbą kitokiam, kitaip atrodančiam ar besielgiančiam;
Auginti didžiavimosi savimi jausmą ir tikėjimą, kad ir kiti vertina palankiai;
Ruošimasis Kalėdų šventei;
Ugdyti gebėjimą susikoncentruoti veiklai, ją vystyti ir sėkmingai užbaigti;
Patenkinti vaikų prigimtinio judėjimo poreikį;
Skatinti vaikus patirti judėjimo džiaugsmą;
Ugdyti gebėjimą matyti, jausti, suvokti ir vertinti meno kūrinių, savo ir kitų kūrybos grožį bei patiems jį kurti;
Vaikų aktyvus mokymas ir mokinimasis;
Ugdyti fizines vaiko ypatybes (lankstumą, vikrumą, ištvermę, greitumą, judesių koordinaciją);
Drąsinti vaikų norą veikti, savaip tyrinėti aplinką, įvairias medžiagas ir visais pojūčiais sužinotus ar atrastus dalykus aptarti.