Šios savaitės ugdymo veiklos

Data: 2021 02 15  - 2021 02 26

Mažylių (1,5 m. - 3 m.) ugdymo tema: MANO GIMTINĖ - LIETUVA

• Aptarti Lietuvos peizažą (gamtą, pastatus).
• Supažindinti vaikus su Lietuvoje augančiais augalais ir gyvenančiais gyvūnais.
• Mokytis vėliavos spalvas, klausytis Lietuvos himno, susipažinti su Lietuvos regionais (Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija, Mažoji Lietuva).
• Susipažinti su įvairių Lietuvos regionų tautiniais drabužiais (spalvos, raštai), tarme, amatais ir patiekalais.
• Klausytis lietuvių liaudies dainų, pasakų, žaisti lietuvių liaudies žaidimus.

Didžiųjų (4 m. - 6 m.) ugdymo tema: MANO GIMTINĖ - LIETUVA

• Supažindinti vaikus su Lietuvoje augančiais augalais ir gyvenančiais gyvūnais.
• Aptarti Lietuvos peizažą, jos gamtą, pastatus.
• Mokytis vėliavos spalvas, klausytis Lietuvos himno, susipažinti su Lietuvos regionais (Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija, Mažoji Lietuva).
• Susipažinti su įvairių Lietuvos regionų tautiniais drabužiais (spalvos, raštai), tarme, amatais ir patiekalais.
• Klausytis lietuvių liaudies dainų, pasakų, žaisti lietuvių liaudies žaidimus.
• Ugdyti vaiko tapatumo jausmą, praturtinti sampratą „aš lietuvis" plėtojant šeimoje įgytą kultūrinę patirtį etninėmis vertybėmis.
• Naudoti smulkiosios tautosakos žanrą (mįsles, patarles, greitakalbes, paukščių balsų pamėgdžiojimą, pasakas, dainas, piemenų folklorą ir kt.); skirti dėmesio muzikiniam folklorui, vaikų prisilytėjimui prie liaudies meno, papročių ir tradicijų.
• Integruoti skirtingumo, tolerancijos kitų atžvilgiu aspektą: t.y. kad mes visi gyvename Lietuvoje, bet galime būti skirtingų tautybių arba lietuviai iš skirtingų regionų (skirtingi regionai - aukštaičiai, žemaičiai ir pan.).