Psichologas

Esu Ramunė Narkevičiūtė - ,,Šilagėlės" darželių psichologė. Vilniaus universitete baigiau psichologijos bakalauro ir edukacinės psichologijos magistro studijas.

Kas yra psichologas? PSICHOLOGAS - tai žmogus, kuris padeda geriau suprasti problemas ir jas spręsti.
Kas yra problemos? PROBLEMOS yra tai, dėl ko mes jaučiamės blogai ir kas trukdo mums sveikai gyventi.
Kokios gali būti problemos? Jos gali būti labai ĮVAIRIOS: vaikams sunkiai sekasi prisitaikyti darželyje, jie pradeda agresyviai elgtis su grupės draugais, nekreipia dėmesio į tai, ką sako auklėtoja, pradeda prastai valgyti, nustoja domėtis dalykais, kuriuos anksčiau labai mėgo, sunkiai sekasi išmokti naujus dalykus, darželyje tampa nuobodu, pateikiamos užduotys yra per lengvos ir kitos.
Kam reikia spręsti problemas? Problemų nesprendžiant, jos auga, Didėja, KAUPIASI ir ... SPROGSTA!!!
Kam psichologas ,,Šilagėlės" darželiuose padeda spręsti problemas? Vaikučiams ⃰, tėveliams, auklėtojoms.
Kaip psichologas ,,Šilagėlės" darželiuose padeda spręsti problemas? KONSULTUOJA auklėtojas ir tėvelius apie vaiko raidą, emocinius ir elgesio sunkumus, ugdymo organizavimo ypatumus (aptaria ir išsiaiškina sunkumus, suplanuoja pagalbos būdus, kartu su tėveliais ir/arba auklėtojomis priima sprendimą, kaip geriau išspręsti kilusius sunkumus).
ĮVERTINA vaiką: stebėdamas jo elgesį grupėje, lauke (ką labiausiai mėgsta veikti, kaip sutaria su grupės draugais ir auklėtojomis, kaip atlieka užduotis, kiek įsitraukia į kitas darželyje organizuojamas veiklas), kalbėdamasis su tėveliais ir auklėtojomis apie vaiko šeimos aplinką, sveikatą, pomėgius, sunkumus, elgesį namuose ir darželyje, pateikdamas užduotis.
ŠVIEČIA auklėtojas ir tėvelius aktualiais raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais: rekomenduoja literatūros, internetinius šaltinius, skaito paskaitas ir pranešimus, rekomenduoja ir skatina dalyvauti profesionalių specialistų organizuojamose mokymuose, bendradarbiauja su kitais vaiko ugdymui svarbiais specialistai ir organizacijomis.
Užsiima psichologinių problemų PREVENCIJA: įvertina psichologinių problemų poreikį darželyje, rengia prevencines programas, atlieka intervenciją darželio vidinių problemų sprendimui (pvz., konfliktai tarp auklėtojų, tarp vaiko tėvų ir auklėtojų, tarp auklėtojų ir vaikų), rengia didaktinę medžiagą (pvz., lankstinukus, plakatus, video medžiagą).

Darbas su konkrečiu vaikučiu galimas, tik gavus tėvelių raštišką sutikimą.
Tėveliai, norintys su manimi susisiekti, gali rašyti: ramune@silagelesdarzeliai.lt