Dienotvarkė

Laikas darželyje yra paremtas dienos ritmu, kur kiekvieną dieną vaikai žino, kokiu metu valgys, kada bus „Ryto ratas“, kada vyks gebėjimų ugdymas, kada – metas pasakai, poilsio laikui ar žaidimams lauke. Laikydamiesi dienos ritmo ir atsižvelgdami į vaikų amžių bei poreikius, savaitės temas, oro sąlygas - ugdome vaikų meninę raišką, fizinę ir psichinę sveikatą, socialinius ir komunikavimo įgūdžius, pažintinius gebėjimus, visus įtraukiame į aktyvaus mokymosi procesą.


„Pasveikindami rytą“ vaikai aktyviai pradeda dieną. Tai svarbu, nes judant gerėja motorika ir fiziniai vaiko gebėjimai. Mankštindamiesi draugiškoje, savitarpio supratimo atmosferoje, sukuriama žvali vaikų nuotaika, būtina tolesnei jų veiklai. “Ryto ratas” suburia visą grupę bendrai veiklai, naujų įgūdžių įgijimui, sužinojimui kažko naujo ir įdomaus. Aptardami kokia diena mūsų laukia, drąsiai keliame klausimus, ieškome atsakymų į juos ir diskutuojame. Mokomės eilėraštukus, trumpus pasakojimus, atliekame grupines užduotis. “Muzikos šalelėje“ vaikai padedami muzikos mokytojos lavina muzikinius gebėjimus, kaip: intonuoti, pajausti muzikos ritmą, emocinės raiškos būdais perteikti muzikos nuotaiką, sukoncentruoti dėmesį ir spontaniškai kurti.
“Tepu, tepu teptuku” vaikai aktyviai dalyvaudami meninėje veikloje ugdosi valią ir ryžtą daryti tai, kas nepažinta. Tapydami, liedami akvarele, piešdami tradicinėmis ir skaitmeninėmis priemonėmis, lipdydami, aplikuodami, spauduodami, lankstydami, karpydami ir kt. vaikai dailės pamokėlių metu išreiškia savo įspūdžius, mintis, ir patirtas emocijas. “Žiniukas žirniukas” veikloje vaikai aktyviai tyrinėja socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, mąsto ir samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto ar patyrė. Pažinimo veiklose jie skatinami aiškintis, ką jau moka, žino, ką norėtų ir kaip galėtų išmokti. “Mano batai buvo du” veikloje vaikai naudoja skaičiavimui ir matavimui skirtus simbolius ir veiksmus. Atsižvelgiant į vaikų amžių yra atliekamos įvairios užduotys, kurių metu vaikai mokosi skaičiuoti, palyginti daiktų grupes, sudaryti sekas, apibūdinti daikto vietą erdvėje, vartoti žodžius, kurie apibūdina atstumus, ilgius, masę, tūrį ir laiką.
“Aš ir mes” užsiėmimuose vaikai veikia drauge, aiškindamiesi ir pratindamiesi bendrai ko nors siekti. Mokydamiesi vadovauti, spręsti už save ir kitus, jie gebės dalyvauti socialiniame gyvenime, lengviau prisitaikys prie skirtingų socialinių kontekstų/reikalavimų. Dieną, per kurią vaikai kartu su pedagogais atlieka įvairius bandymus, pavadinta „Wow diena“. Atlikdami įvairius eksperimentus, vaikai geriau suvokia mokslo paslaptis, stebi rezultatus kaip vienas ar kitas dalykas atsiranda. “Pykšt pokšt keberiokšt” veikloje yra užtikrinamas visapusiškas fizinis vaiko parengimas. Vaikai ugdosi fizines ypatybes (lankstumą, vikrumą, ištvermę, greitumą, judesių koordinaciją, pusiausvyrą). Pedagogų parinkti pratimai lavina stambiosios motorikos įgūdžius: ėjimą, bėgimą, šokinėjimą, strikinėjimą, pusiausvyros išlaikymą judant, laipiojimą aukštyn ir žemyn. Tokiu būdu stiprinama rankų, akių, klausos koordinacija.
Kaip būna smagu žaisti su smėliu ar darželio kieme statyti sniego senius. O jei avalynė tinkama, nėra nieko įdomiau braidyti per balas ar laisvai bėgioti žaidžiant gaudynių. Žaidimai lauke yra svarbūs, nes jie daro teigiamą poveikį vaikų vystymuisi ir suteikia galimybę tyrinėti mus supančią natūralią gamtinę aplinką. Artėjant pietų metui, sumažėja vaikų fizinis bei protinis aktyvumas, tad būtinas poilsio laikas, kurio metu vaikai rengiasi ir gulasi į jau paklotus patalėlius. Auklėtojos seka pasaką, dainuoja lopšines. O tie vaikai, kurie neužmiega, gali ramiai pabūti vartydami knygeles ar apžiūrinėdami turimą žaisliuką. Vaikams labai svarbu užtvirtinti per dieną sužinotą informaciją, išsakyti savo pastebėjimus ar įžvalgas. Susibūrę į „Vakaro ratelį“ vaikai dalinasi dienos įspūdžiais, prisimena išmoktą eilėraštį ar sužinotą informaciją. Vieni su kitais keičiasi savo sumanymais ir idėjomis bei lavinasi pagarbaus klausymo įgūdžius.