Mūsų tikslas

Padėti rūpestingiems tėvams tinkamai ugdyti vaikus.

Padėti rūpestingiems tėvams tinkamai ugdyti vaikus.
Geriausia, kai tėvai gali tinkamai ir nuolatos rūpintis savo vaikais. Tam jie privalo visą savo laiką skirti vaikams, domėtis moderniąja pedagogika, vaiko raidos psichologija, tiesiogiai dalyvauti ugdymo procese. Jei Jūs vienas tokių laimingųjų - sveikiname. Kitiems galime padėti mes, nes mūsų tikslas - prisiimti šią pareigą sau ir profesionaliai veikti vaiko ir tėvų naudai sudarant pilnavertes sąlygas: kiekvieną dieną tyrinėti mus supančią aplinką, visuomenini gyvenimą ir taip ugdyti(-s) stipriąsias fizines, menines, socialines, komunikavimo ir pažintines kompetencijas.