Kolektyvas

Tinkamai suformuotas ir nuolat tobulėjantis personalas yra visų mūsų pažadų Jums ištesėjimo garantas.

Visą savo kolektyvo atranką atliekame patys, remdamiesi rekomendacijomis bei mūsų pačių sukurta atrankos sistema, kuria įvertiname darbuotojų profesinius, emocinius ir psichologinius gebėjimus, empatiją, atsidavimą ir meilę vaikams. Vėliau darbuotojai skiria daug dėmesio savo profesiniam tobulėjimui: seka ir domisi naujausiais pasauliniais tyrimais, ieško inovatyvių idėjų ugdymo metodikose, organizuoja planinius "gerosios patirties" dalijimosi seminarus. Profesinę kvalifikaciją kelia aktyviai dalyvaudami tarptautiniu mastu vykstančiose konferencijose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose ir mokymuose. Tokio atidaus darbo su mūsų pačių personalu rezultatas - puiki kiekvieno darželį lankančio vaiko savijauta ir ugdymas.

Auklėtojų seminaras: video