Mūsų filosofija

Profesionaliai ugdydami kiekvieno vaiko stipriąsias savybes, padedame jam tapti laimingu žmogumi.

Kiekvienas vaikas turi skirtingą prigimtį, kitokius gebėjimus, polinkius bei bendravimo būdą. Šiuos individualius išskirtinumus mes pamatome per atidų visų mažųjų stebėjimą, o vaiko įpročius, gyvenimo ritmą, charakterio savybes parenkame ir pritaikome jam geriausiai tinkančius ugdymo metodus. Taip nežlugdome, neformuojame, o skatiname vaiko natūralų smalsumą, žingeidumą, aplinkos tyrinėjimą ir aktyvią veiklą kitų vaikų kolektyve. Toks kelias veda prie mūsų filosofijos esmės: padedame vaikui tapti laimingu žmogumi.