Bendradarbiavimas su tėvais

„Šilagėlės vaikai" - taip mes vadiname Jūsų vaikus, kai jie lanko mūsų darželius. Tai reiškia, kad norėdami patekti į mūsų darželį, Jūs turite sutikti, jog veikdami vaiko gerovei dirbsime išvien.

Nuolatinis tėvų ir personalo bendradarbiavimas įgyvendinamas per:
• Komunikavimą apie vaiko dienos pasiekimus bei vykstančias veiklas;
• Išmaniosios programėlės pagalba teikiama kasdienė informacija apie vaiko maitinimąsi, poilsį, išvykas ir renginius;
• Du kartus per mokslo metus tėvams pateikiamas išsamus vaiko pasiekimų vertinimo aprašas su rekomendacijomis, kurias rengia darželių pedagogai bei psichologas;
• Tėvai gali kelti konkrečius tikslus savo vaiko ugdymui, kurie, pedagogui patvirtinus, įtraukiami į vaiko ugdymo programą.