Aplinka

Darželio lokacija turi būti patogi tėvams, aplinka - visapusiškai skatinti vaiko ugdymo procesą, erdvės - padėti auklėtojoms geriau ugdyti vaikus.

Darželio aplinkoje nėra nesvarbių dalykų, todėl kiekvieną smulkmeną tobuliname atsižvelgdami į ugdymo procese dalyvaujančių pedagogų, tėvų ir vaikų nuomones ir pastebėjimus. Daugelio metų sukaupta patirtis leido sukurti tokią aplinką, kuri skatintų vaikus tyrinėti, būti veikliais ir kūrybingais.
• Visų darželių kiemeliuose įrengtos uždaros žaidimų aikštelės, skatinančios bendravimą ir fizinį aktyvumą;
• Daiktinės aplinkos funkcionalumas, jaukumas, turinys garantuojamas aukščiausios kokybės baldais, žaislais, knygomis ir kita mokomąja medžiaga;
• Grupėse naudojama skirtingų erdvių sistema, skatinanti tvarkos ir susikaupimo pojūčius. Žaidimo, mokymosi, poilsio, pramogų zonos garantuoja geresnį aplinkos suvokimą;
• Pasaulio pažinimui naudojame ne tik standartines priemones - nuolat atnaujiname bibliotekėles, bet ir naująsias technologijas - projektorius, kompiuterius, planšetės ir kt.