Pažymėjimai

  • Rekvizitai:VšĮ „SG8", Švenčionių g. 4-2, LT-11013, Vilnius, Įmonės kodas: 191743947, AB SEB , LT 16 7044 0600 0518 4072 , direktorius Šarūnas Miculevičius.
  • Vilniaus visuomenės sveikatos centro Leidimai-higienos pasai: 2012 01 27 Nr. (12-6) 12.12-68; 2013 11 05 Nr. 996;  2013 11 05 Nr. 997; 2014 11 25 Nr. 12 (12. 6); 2015 11 18 Nr. 12 (12.6); 2016 11 11 Nr. 10-610 (16.8.1.10.11); 2018 01 19 Nr. (10-11 14.2.1)LHP-152.
  • Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimai, išduoti Valstybinės Maisto ir Veterinarijos Tarnybos: 2011-10-05 Nr. 12-1677; 2013-06-20 Nr. 683; 2011-10-05 Nr. 13-1678; 2014 10 22 Nr. 6942 - 1272; 2015 09 24 Nr. 69M2 - 2606; 2016 08 10 Nr. 69M2-4117; 2017-09-26 Nr. 69M2-5779.
  • Visi vaikai ir darželių pedagogai yra apdrausti Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, kuris atlygina žalą vaikui ir vaiko padarytą žalą.