Paslaugų kainos

PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO PLANAI IR SĄLYGOS 

PLANAS A*: 

Lankymo grafikas
    Ugdymo paslaugų kaina 
(Eur/mėn.) 
      Dienos maitinimo paslaugų kaina**
(Eur/diena)
 5 dienos per savaitę  250,00 6,60
 5 d./sav. po 1/2 dienos  185,00 4,90
 4 dienos per savaitę  195,00 6,60
 3 dienos per savaitę  145,00 6,60

*Paslaugų kainos nurodytos, pritaikius Vilniaus savivaldybės skiriamą 100 Eur kompensaciją (jei tėvams nepriklauso Vilniaus savivaldybės skiriama kompensacija, ugdymo paslaugų kaina didėja 100 Eur/mėn.).
**Vaikui neatvykus į darželį dėl ligos, atostogų ar kt. priežasčių grąžinama apmokėta maitinimo paslaugų kaina už nelankytas dienas.

 

PLANAS B*:

 Lankymo grafikas
       Pagrindinis ugdymas (maitinimas įskaičiuotas)**
(Eur/mėn.) 
 5 dienos per savaitę  355,00
 5 d./sav. po 1/2 dienos  265,00
 4 dienos per savaitę  275,00
 3 dienos per savaitę  215,00

*Paslaugų kainos nurodytos, pritaikius Vilniaus savivaldybės skiriamą 100 Eur kompensaciją (jei tėvams nepriklauso Vilniaus savivaldybės skiriama kompensacija, ugdymo paslaugų kaina didėja 100 Eur/mėn.).
**Vaikui neatvykus į darželį dėl ligos, atostogų ar kt. priežasčių mėnesio paslaugų kaina nėra mažinama.

Kitos sąlygos:

• Vieną kartą per metus mokamas 240,00 Eur mokestis, skirtas higienos/ūkio reikmių išlaidoms padengti. Mokestis sumokamas po Sutarties pasirašymo. Mokestis gali būti sumokėtas dalimis.
• Individualiai suderintas meniu alergiškiems vaikams - 8,00 Eur/diena.
• Nelankytos pagal pasirinktą lankymo grafiką dienos į kitas savaites (mėnesius) nekeliamos. Papildomai lankytos dienos apmokestinamos.